کد وضعيت ياهو، آنلاين/آفلاين در وبلاگ
1.ابتدا تصوير مورد نظر را انتخاب و براي دريافت کد بر روي همان تصوير کليک کنيد.
2.پس از دانلود ، از داخل کد عبارت هاي آيدي_شما را پيدا کنيد و بجاي آن آيدي خود را بنويسيد.
3. در پايان تمامي کدها را در تنظيمات وبلاگ و يا ويرايش قالب کپي و پيست کنيد.